Issue 1(45), 2017

ISSN 2307-2091 (Print) 

ISSN 2500-2414 (Online)

DOI 10.21440/2307-2091-2017-1-76-83

Assessment of completeness of institutional provision of ecological safety of nature management for the Russian Federation and the Republic of Kazakhstan pdf

I. G. Polyanskaya, M. N. Ignat'eva, V. V. Yurak

Focus of this study is on assessing the levels of institutional provision of ecological security of natural management of the Russian Federation and the Republic of Kazakhstan, which are the key countries of the "Arctic regions–Central Asia" transport corridor, in order to identify problems in this field and substantiate ways to improve domesticinstitutions of nature management. The article assesses scrutiny of the problem of determining the institutional provision of ecological safety of natural management, substantiates the urgency of research of this problem, defines and clarifies the conceptual apparatus of the study. One can find improved author's methodical approach to assessing completeness of institutional provision of ecological safety of natural management, approved in conditions of the Russian Federation and the Republic of Kazakhstan. Authors outline the basic directions of institutional provision of ecological safety and levels of its regulation. Among the directions are the legislative and normative-legal, integration and design, organizational, financial and economic. Number of management levels is set at four: international, federal, interstate and regional. The assessment proved that the average levels of institutional provision of ecological safety of natural management in Russia and Kazakhstan are close enough; it indicates a certain degree of consistency and continuity of the development of institutional support of the countries in the field of ecological safety of process of natural management. The government can the results of this study to improve the effectiveness of ecological safety management in the sphere of nature management, what, ultimately, will contribute to ensuring the human rights in regard to favorable environment and reduce the risk of exacerbation of ecological crisis.

Keywords: ecological safety; institutional provision; theory of fuzzy sets; methodology; assessment; nature management.

 

REFERENCES

1. Braat L. C., De Groot R. 2012, The Ecosystems Services Agenda: Bridging the Worlds of Natural Science and Economics, Conservation and Development, and Public and Private Policy. Ecosystem Services. vol. 1, no. 1, pp. 4–15.
2. Goulder, L. H., Kennedy, D., 2011. Kareiva, P. et al. Interpreting and estimating the value of ecosystem services. Natural Capital: Theory and Practice of Mapping Ecosystem Services, Oxford, pp. 15–33.
3. Agafonov V. B. 2014, Pravovoe regulirovanie okhrany okruzhayushchey sredy i obespecheniya ekologicheskoy bezopasnosti pri pol'zovanii nedrami: teoriya i praktika. Diss. ... d-ra yur. nauk [Legal regulation of environmental protection and ecological safety in the use of mineral resources theory and practice. Dissertation doctor of jurisprudence], Moscow. Available at: http://www.twirpx.com/file/1616971
4. Loginov V. G. 2016, Institutsional'no-evolyutsionnyy podkhod k otsenke sotsial'no-ekonomicheskogo razvitiya malochislennykh narodov Severa [Institutional and evolutionary approach to the assessment of the socio-economic development of indigenous peoples of the North]. Trudy VII vserossiyskogo simpoziuma po ekonomicheskoy teorii [Proceedings of the VII All-Russian symposium on economic theory], pp. 127–128.
5. Dushin A. V. 2014, Instituty razvitiya resursodobyvayushchikh regionov v usloviyakh neoindustrializatsii [Institutes of development of resource regions in conditions of neoindustrialization]. Izvestiya Ural'skogo gosudarstvennogo gornogo universiteta [News of the Ural State Mining University], no. 4(36), pp.43–50.
6. Keohane R., 1988. “International Institutions: Two Approaches.” International Studies Quarterly, no. 32, pp. 379–396.
7. Fukuda-Parr S., Lopes C., Malik K. 2002, Overview: Institutional Innovations for Capacity Development, in Capacity for Development, New Solutions to Old Problems, UNDP-Earthscan.
8. Bochkov P. V. 2009, Razvitie promyshlenno-transportnoy infrastruktury Ural'skogo regiona v usloviyakh ekonomicheskogo krizisa [The development of industrial and transport infrastructure of the Ural region during the economic crisis]. Regional'naya ekonomika: teoriya i praktika [Regional economics: theory and practice], no. 25, pp. 32–37.
9. Kiselenko A. N., Sundukov E. Yu., Malashchuk P. A., Tarabukina N. A. 2013, Transportnoe soobshchenie evropeyskogo severo-vostoka s akvatoriyami severnykh portov i putey [Transport connection of the European northeast with the waters of northern ports and paths]. Regional'naya ekonomika: teoriya i praktika [Regional economics: theory and practice], no. 13, pp. 2–9.
10. Matushkina N. A., Averina L. M. 2014, Perspektivy razvitiya transportnologisticheskoy infrastruktury v usloviyakh formirovaniya regional'nogo promyshlenno-stroitel'nogo klastera putey [Prospects of development of transport and logistics infrastructure in conditions of formation of regional industrial and construction cluster of routes]. Regional'naya ekonomika: teoriya i praktika [Regional economics: theory and practice], no. 23, pp. 30–37.
11. Zhavoronkova N. G. 2015, Pravovye problemy obespecheniya ekologicheskoy bezopasnosti v nedropol'zovanii [Legal problems of provision of ecological safety in the subsoil use]. Mineral'nye resursy Rossii. Ekonomika i upravlenie [Mineral Resources of Russia. Economics and Management], no. 5, pp. 93–100.
12. Zhavoronkova N. G. 2007, Ekologo-pravovye problemy obespecheniya bezopasnosti pri chrezvychaynykh situatsiyakh prirodnogo i tekhnogennogo kharaktera [Ecological and legal problems of ensuring the safety in emergencies of natural and technogenic character]. Moscow, 168 p.
13. Ignat'eva I. A. 2007, Teoriya i praktika sistematizatsii ekologicheskogo zakonodatel'stva Rossii [Theory and practice of systematization of environmental legislation of Russia], Moscow, 384 p.
14. Kovalev V. V. 2000, Finansovyy analiz: Upravlenie kapitalom. Vybor investitsiy. Analiz otchetnosti [Financial Analysis: Capital Management. The choice of investments. Analysis of reporting], Moscow, 512 p.
15. Klimov N. A., Minervin I. G., Grachev M. V. 1981, Protivorechiya i problemy effektivnosti upravleniya kapitalisticheskim proizvodstvom [Contradictions and problems of efficiency capitalist production management], Moscow, 384 p.
16. Tatarkin A. I., Ignat'eva M. N., Polyanskaya I. G., Yurak V. V. 2014, Metodologicheskaya otsenka sostoyaniya i perspektiv institutsional'noinnovatsionnogo nedropol'zovaniya v Arkticheskoy zone [The methodological assessment of the status and prospects of institutional innovational subsoil use in the Arctic zone]. Ekonomika regiona [Economy of the region], no. 3, pp. 146–158.
17. Tatarkin A. I. 2015, Razvitie sistemnosti v osvoenii prirodnogo potentsiala severnykh maloizuchennykh territoriy [Development of the systematization during the development of natural potential of the northern little-known territories], Ekaterinburg, 317 p.
18. Polyanskaya I. G., Ignat'eva M. N., Yurak V. V. 2014, Institutsional'nye osnovy arkticheskogo nedropol'zovaniya i sotsial'no-ekonomicheskoe razvitie territoriy [Institutional framework of the Arctic subsoil use and socio-economic development
19. Nedosekin A. O. 2004, Metodologicheskie osnovy modelirovaniya finansovoy deyatel'nosti s ispol'zovaniem nechetko-mnozhestvennykh opisaniy. Diss. ... d-ra ekon. nauk [Methodological bases of modeling of financial activity using fuzzy-multiple descriptions. Dissertation of Doctor of Economic Sciences], Saint Petersburg, Available at: http://www.mirkin.ru/_docs/doctor005.pdf

Лицензия Creative Commons
All articles posted on the site are available under the Creative Commons Attribution 4.0 Global License.