Issue 1(45), 2017

ISSN 2307-2091 (Print) 

ISSN 2500-2414 (Online)

DOI 10.21440/2307-2091-2017-1-88-93

Energy efficiency of building enterprises as a factor of growth of their competitiveness in conditions of public-private partnership pdf

D. S. Voronov, N. V. Gorodnova, S. V. Pridvizhkin

The exhaustion of natural resources, the greenhouse effect, as well as the ever-increasing human demand for energy resources force to seek new sources of energy. In this regard, one of the most urgent problems of the economy is the problem of increasing energy efficiency of both companies and industries, and the country economy. World experience shows that the most effective form of realization of innovative projects aimed at improving energy efficiency is a public-private partnership (PPP). Expert community recognizes subject of this scientific article as one of the most urgent for the Russian Federation. The aim of this study is to justify a new theoretical approach to the assessment of the energy efficiency of capital construction projects as a major factor of increasing the competitiveness of the activities of the construction company and the partnership as a whole. This approach allows to develop tools for assessing energy efficiency of public-private partnership projects, and take into account this specified index in the evaluation of the overall index of competitiveness of companies. Authors used such methods as factor analysis, matrix methods, operational methods, methods of business valuation and dynamic methods. As a result of research this research authors present developed toolkit of assessment of the energy efficiency of capital construction, carried out within the framework of the implementation of innovative projects of public-private partnerships, and refined assessment methodology of the overall competitiveness of the company, which may be useful to the private businesses and government
authorities. The conclusion is that the use of new and innovative technologies as well as the increase of the competitiveness level of Russian companies will increase the level of energy safety of both individual regions and the country as a whole.

Keywords: public-private partnership; company; construction; energy efficiency; competitiveness.

 

REFERENCES

1. Moskovtseva A. A., Gosudarstvennaya politika regulirovaniya effektivnosti v promyshlennosti [State policy of regulation of efficiency in industry]. Ekonomika i upravlenie: analiz tendentsii i perspektiv razvitiya [Economics and Management: analysis of trends and prospects for development], pp. 267–271. Available at: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=16595
2. Bosseboeuf, Didier, Bruno Lapillon, Karine Pollier 2008, “Trendy energeticke efektivnosti v novych zemich EU a v EU 25: pozice Ceske republiky” [Trends in Energy Efficiency in the New EU Countries and the EU 25: The Position of the Czech Republic]. Czech-French joint seminar on energy efficiency trends, Prague.
3. Martyushov S. N. 2010, Gosudarstvennaya politika v oblasti energosberezheniya i povysheniya energeticheskoy effektivnosti [State policy in the sphere of energy saving and energy efficiency]. Available at: http://gisee.ru/articles/politics/2812
4. Inyutsyn A. Yu., Gosudarstvennaya politika v sfere energosberezheniya i povysheniya energoeffektivnosti [State policy in the sphere of energy saving and energy efficiency]. Available at: http://minenergo.gov.ru
5. Voronov D. S. 2014, Konkurentosposobnost’ sotsial’no-ekonomicheskikh sistem [The competitiveness of the socio-economic systems], Moscow, pp. 371–409.
6. Gasho G. E., Puzakov V. S., Stepanova M. V. 2012, Osobennosti realizatsii politiki energosberezheniya v regionakh. Analiticheskiy sbornik. Analiticheskiy tsentr pri Pravitel’stve Rossiyskoy Federatsii [Features of the implementation of energy saving policy in the regions. Analytical compilation. Analytical Center under the Government of Russian Federation], Moscow, Available at: www.ac.gov.ru
7. 2015, Politika povysheniya energoeffektivnosti: peredovoy opyt (43-ya seriya publikatsiy EEK OON po elektroenergetike) [Energy efficiency improvement policy: Best practices (43th series of the UNECE publication on electricity)]. Information Service United Nations Economic Commission for Europe, Geneva.
8. 2010, Dedicated Public-Private Partnership Units. A Survey of Institutional and Governance Structures. OECD, Paris, Available at: www.oecd.org/publishing
9. Pluzhnikov O. 2014, Nekotorye itogi realizatsii gosudarstvennoy politiki povysheniya energoeffektivnosti v Rossii. Shto dal’she? [Some results of the implementation of public policies to improve energy efficiency in Russia. What’s next?]. Carnegie Endowment for International Peace. Available at: http:// www.carnegie.ru
10. Gasho E. G., Stepanova M. V. 2013, Gosudarstvennaya politika energoeffektivnosti: printsipy, instrumenty, perspektivy [State energy policy: principles, instruments, prospects]. Energosovet [Energosovet], no. 3(28), pp. 41–77.
11. Seredkin E. M. 2014, Nalogovoe stimulirovanie povysheniya energoeffektivnosti natsional’noy ekonomiki. Diss. … kand. ekon. nauk [Tax incentives for improvement of energy efficiency of the national economy. Thesis for the degree of candidate of economic sciences], Moscow.
12. Akulova Ya. N. 2015, Energoeffektivnost’ kak sposob povysheniya konkurentosposobnosti ekonomiki [Energy efficiency as a way of improving the competitiveness of the economy]. Upravlenie ekonomicheskimi sistemami [Management of economic systems], Available at: http://uecs.ru/uecs-78-782015/item/3614-2015-06-29-08-07-33
13. Pan’shin I. V., Tobien M. A. 2014, Byudzhetnaya obespechennost’ regional’nykh ekonomicheskikh programm energosberezheniya i povysheniya energoeffektivnosti [Budget provision of the regional economic programs of energy saving and energy efficiency improvement]. Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya [Modern problems of science and education], no. 6. Available at: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=16595
14. Davydyants D. E., Zhidkov V. E., Zubova L. V. 2014, K opredeleniyu ponyatiy «energosberezhenie» i «energoeffektivnost’» [On the definition of concepts “energy saving” and “energy efficiency”]. Fundamental Research, no. 9.
15. Garmston H, Pann W. 2012, Building regulations in energy efficiency: Compliance in England and Wales. Energy Policy, no. 45, pp. 594–605.
16. Copiello S. 2015, Achieving affordable housing through energy efficiency strategy. Energy Policy, no. 85, pp. 288–298.
17. Stenqvist S. 2015, Trends in energy performance of the Swedish pulp and paper industry: 1984–2011. Energy Efficiency, no. 8, pp. 1–17.
18. Federal’nyy zakon Rossiyskoy Federatsii ot 23 noyabrya 2009 g. №261-FZ «Ob energosberezhenii i o povyshenii energeticheskoy effektivnosti i o vnesenii izmeneniy v otdel’nye zakonodatel’nye akty Rossiyskoy Federatsii» [Federal Law of the Russian Federation dated November 23, 2009 №261-FZ “On energy saving and energy efficiency improvements and on amending the certain legislative acts of Russian Federation”]. Available at: http://www.rg.ru/2009/11/27/energo-dok.html
19. Gorodnova N. V. 2015, Povyshenie energoeffektivnosti proektov razvitiya territoriy [Improving the energy efficiency of projects of territorial development], Ekonomicheskiy analiz: teoriya i praktika [Economic analysis: theory and practice], no. 5(404), pp. 31–44.
20. Gorodnova N. V., Berezin A. E., Davlyatbaeva V. R., Sozonov E. P. 2015, Otsenka riskov proektov s gosudarstvennym finansirovaniem gazodobyvayushchikh kompaniy [Risk assessment of projects with government funding of gas companies]. Ekonomika i predprinimatel’stvo [Economy and entrepreneurship], no. 4-1(57-1), pp. 872–878.
21. Arutyunova D. V. 2010, Strategicheskiy menedzhment [Strategic management], Taganrog, 122 p.
22. Fatkhutdinov R. A. 2008, Upravlenie konkurentosposobnost’yu organizatsii [Management of competitiveness of the organization], Moscow, 432 p.
23. Faskhiev Kh. A. 2003, Kak izmerit’ konkurentosposobnost’ predpriyatiya? [How to measure the competitiveness of the enterprise?] Marketing v Rossii i za rubezhom [Marketing in Russia and Abroad], no. 4, pp. 53–68.
24. Krivorotov V. V., Kalina A. V., Matveeva T. V., Bayranshin A. Yu. 2013, Povyshenie konkurentosposobnosti sovremennykh rossiyskikh territorial’noproizvodstvennykh kompleksov [Improving the competitiveness of the modern Russian regional industrial complexes], Ekaterinburg, 262 p.
25. Voronov D. S., Krivorotov V. V. 2015, Otsenka konkurentosposobnosti krupneyshikh rossiyskikh kompaniy [Assessment of competitiveness of the largest Russian companies]. Vestnik UrFU. Seriya ekonomika i upravlenie [Bulletin of Ural Federal University. Series Economics and Management], no. 5, pp. 717–740.
26. Voronov D. S. Ekonometricheskiy analiz sushchestvuyushchikh metodov otsenki konkurentosposobnosti predpriyatiy. Konkurentosposobnost’ predpriyatiya: otsenka, analiz, puti povysheniya [Econometric analysis of the existing methods for assessing the competitiveness of enterprises. Competitiveness of companies: assessment, analysis, and ways of increase], Available at: http://vds1234.ru
27. Dushin A. V., Sokolova O. G. 2015, Institutsional’nye izmeneniya v mirovom gornodobyvayushchem sektore: nekotorye tendentsii [Institutional changes in the global mining sector: certain trends]. Izvestiya Ural’skogo gosudarstvennogo gornogo universiteta [News of the Ural State Mining University], no. 4(40), pp. 88–92.

Лицензия Creative Commons
All articles posted on the site are available under the Creative Commons Attribution 4.0 Global License.