Home

ISSN 2307-2091 (Print) 

ISSN 2500-2414 (Online)

DOI 10.21440/2307-2091-2017-1-50-54

Development of effective observation methods of geomechanical processes in internal dumps and interpretation of their results pdf

B. P. Golubko, A. V. Gal'yanov, A. E. Bannikov

The paper presents the developed method of instrumental observations over deformations of dump and the new mathematically founded method of field measurements.
A basis of the presented method is linearly resection and indirect trigonometric leveling. This decreases twice or thrice time of conducting field meas-urements in comparison with traditional methods of geometrical leveling, and time of cameral data processing in electronic form. It allows one to capture full reference point position in space, and, given the large number of observed points, allows a deeper analysis of geodynamic processes of the dump. Using the observation station of areal type, shortened effective observation intervals and the measurement technique provided an opportunity to build three-dimensional models of the displacement velocity. It allowed determining locations of maximum shear rates in the area of mining and transport equipment location. As the main criterion for safety of mining operations authors accepted marginal inclination values of excavator working area, the longitudinal and transverse inclination of railway track. According to the calculated displacement velocity, model authors calculated locations of the manifestations of critical deformations of dump massif, and the time after which the platform will get a critical slope. The presented innovations in the observations of internal dump lay the foundation of a new monitoring concept of these dangerous technogenic objects, which will allow efficiently eliminating the effect of the negative features of geomechanical monitoring of internal dumps.

Keywords: observation station of areal type; reverse linear resection; indirect trigonometric leveling; areal graph of displacement velocities; shear velocity.

 

REFERENCES

1. Tashkinov A. S., Tayurskiy A. A., Mironenko A. T. 2007, Organizatsiya geomekhanicheskogo kontrolya v usloviyakh otkrytykh gornykh rabot [Organization of geomechanical monitoring in conditions of open cast mining]. Vestnik Kuzbasskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta [Vestnik of Kuzbass State Technical University], no. 2, pp. 39–41.
2. Palamar A. Yu., Laufer D. D. 2015, Analysis of methods of predicting pit walls and waste dumps stability. Computer science, information technology, automation, no. 1.
3. Bannikov A. E., Golubko B.P. 2015, Razrabotka metodiki nablyudeniy za geomekhanicheskimi protsessami vnutrennikh otvalov [Development of observation techniques for the geomechanical processes of internal dumps]. Mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferentsiya «Ural'skaya gornaya shkola – regionam» [International scientific-practical conference "Ural Mining School – to regions"], pp. 290–291.
4. Bannikov A. E., Golubko B. P. 2013, Otsenka tochnosti marksheyderskogeodezicheskogo obespecheniya pri stroitel'stve vysotnykh inzhenernykh sooruzheniy i metody ee povysheniya [Evaluation of the accuracy of surveyorgeodetic provision in the construction of high-rise engineering structures and methods of its increase]. Izvestiya UGGU [News of the Ural State Mining University], no. 2(30), pp. 31–34.
5. Golubko B. P., Bannikov A. E. 2015, Razrabotka i vnedrenie novykh metodik izmereniy pri sozdanii podzemnykh marksheyderskikh opornykh setey [Development and implementation of new measurement techniques in creating underground mine surveying backbones]. Marksheyderiya i nedropol'zovanie [Mine surveying and subsurface use], no. 2(76), pp. 56–59.
6. Nikonov A. V. 2013, Opyt primeneniya trigonometricheskogo nivelirovaniya s ispol'zovaniem elektronnykh takheometrov dlya nablyudeniya za osadkami sooruzheniy [Experience of using trigonometric leveling by using electronic tacheometers for monitoring construction precipitation.]. Interekspo Geo-Sibir' [Interexpo Geo-Siberia], no. 1, vol. 1.
7. Shcherba O. S. 2011, Metody trigonometricheskogo nivelirovaniya pri marksheyderskikh nablyudeniyakh na profil'nykh liniyakh [Trigonometric leveling methods during mine surveying observations on core lines]. Vestnik Yuzhno-Ural'skogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Stroitel'stvo i arkhitektura [Proceedings of South Ural State University. Series: Construction and Architecture], no. 16, pp. 53–55.
8. Ustavich G. A., Rakhymberdina M. E. 2013, Razrabotka programm nablyudeniy takheometrom na nivelirnoy stantsii sposobom iz serediny [Development of observer programs using tachymeter on the leveling station by the middle way]. Interekspo Geo-Sibir' [Interexpo Geo-Siberia], no. 1, vol 1.
9. Golubko B. P., Yakovlev V. N., Koshcheev I. S. 2010, Marksheyderskiy kontrol' za geomekhanicheskim protsessom vnutrennikh otvalov vskryshnykh porod [Surveying control of geomechanical processes of internal overburden dumps]. IVth international geomechanics conference.

Лицензия Creative Commons
All articles posted on the site are available under the Creative Commons Attribution 4.0 Global License.